Rozvody televizního a radiového signálu při montážích a rekonstrukcích provádíme dvěma způsoby, a to buď tzv. hřebenem nebo do hvězdy. Satelitní rozvody realizujeme s ohledem na počet účastníků do hvězdy nebo kaskádou.

  • Hřeben – koaxiální kabel je protažen v původních trubkách či lištách vertikálního stávajícího vedení společné televizní antény STA. Tento způsob není ekonomicky náročný, ale plně dostačující pro přenos televizních signálů v pásmu VHF, UHF a FM.
  • Hvězda – výhodou rozvodu typu hvězda je i přes mírně vyšší cenu a prostorovou náročnost na vedení kabeláže zejména snadná rozšiřitelnost systému, centralizovaný servis (všechny prvky jsou umístěny v jedné rozvodnici). Televizní signál se rozvádí do každé účastnické zásuvky společné televizní antény STA zvlášť. Výhoda tohoto způsobu rozvodu je v nezávislém odpojení či připojení jednotlivých účastníků, dlužníků a podobně.
  • Kaskáda – použití u satelitních rozvodů pro větší počet účastnických zásuvek.

Rozvody dle způsobu rozvodu DVB-T (pozemního televizního digitálního) signálu.

  • Přímý rozvod – u rozvodů do 25 bytů je DVB-T signál je zesílen širokopásmovým zesilovačem a distribuován do účastnických zásuvek. Pro větší počet zásuvek instalujeme kanálové zesilovače, které zajistí dokonalý příjem se všemi výhodami digitálního vysílání.
  • Kanálová konverze – konverze televizního signálu z vyšší frekvence na nižší. Využití zejména pro starší rozvody bez nutnosti výměny zastaralého vedení s vysokým útlumem signálu. Doporučeno pro větší počet účastnických zásuvek.
  • Převod do analogové podoby – převod digitálního signálu na analogový, není potřeba ke starším přístrojům instalovat set-topbox. Hlavní nevýhoda je, že nelze využívat výhody DVB-T vysílání (EPG-info o pořadu, radia,…).