Prostřednictvím satelitu je možné přijímat některé programy volně, některé jsou zakódované. Jsme schopni Vám zajistit příjem volných i zakódovaných programů s použitím dekodéru a dekódovací karty. Poskytneme Vám dle Vašeho zájmu o konkrétní skupinu programů informace o tom, jaké zařízení, případně jaký dekodér či dekódovací karta by pro vaše potřeby byla nejvhodnější.