Pro oblastní sítě i telekomunikační operátory realizujeme přístupové optické sítě pro přenos dat i televize. Specializujeme se na singlemodovou technologii s ohledem na vyšší kvalitu, kapacitu i délku spoje. Spolu s provedením vlastního optického spoje provádíme i projektovou přípravu včetně územního rozhodnutí a výkopové a pokládkové práce. Výsledkem pro našeho zákazníka je kompletní spoj či spoje dle požadavků včetně zakončení dle příslušných standardů.

Naše služby:

  • Projektová příprava včetně majetkoprávního projednání (územní rozhodnutí, věcná břemena apod).
  • Výkopové práce včetně finální úpravy povrchu.
  • Pokládka tras instalace kabeláže.
  • Ukončení a spojkování optických kabelů metodou optického sváru (svářečka S177A).
  • Protokolární měření spoje přímou i OTDR metodou (měřidlo výkonu FPM-600, OTDR FTB-150).