V naší společnosti byl zaveden v červenci roku 2010 systém jakosti řízení ISO 9001;2008. Současně byl imlplementován systém enviromentálního managementu ISO 14 001;2004 (EMS) a také systém bezpečnosti práce BS OHSAS 18 001; 2007.