Historie

Firma BMB-Green s.r.o. byla založena v roce 2010 jako přímý pokračovatel firmy RNDr. Jan Blažek a s. resp BMB s.r.o., která působila na trhu od prvních měsíců roku 1990. Orientace firmy se soustřeďuje jak na malé zákazníky, tj. koncové uživatele, domácnosti, zároveň však velkou část zákazníků tvoří firmy, tj. správy majetku, bytová družstva, soukromí majitelé objektů a operátoři kabelových sítí.

Zpočátku firma prováděla návrhy a montáže individuálních anténních systémů pro pozemní vysílání a současně se rozvíjela i výstavba a úpravy společných televizních antén (STA), jejichž potřebu vyvolalo dokončení tehdy nového vysílače Praha – Žižkov. Později se nabídka firmy rozrostla na individuální satelitní systémy s pevnou i otočnou parabolou, společné satelitní rozvody, satelitní datové systémy. Satelitní přenos dat se pro nás stal prestižní záležitostí, jelikož firma získala výhradní zastoupení na instalaci od euroamerické společnosti CQG pro východní Evropu. Dále jsme se zabývali datovým satelitním přenosem agenturních zpráv agentur Reuters a AFP. Získání licence pro instalaci zařízení firmy BreezeCom, která vyrábí vysokorychlostní bezdrátová datová pojítka, byl další krok v instalaci bezdrátových technologií. Pro zkvalitnění signálu, a tím i spokojenost zákazníků, byla zahájena spolupráce s firmou RT com s.r.o. na vývoji zesilovačů pro televizní kabelové rozvody a domovních zesilovačů pro STA.

Část firemních kapacit byla věnována spolupráci s velkými českými kabelovými operátory: Kabel Plus, Kabel NET, Dattel kabel. V oblasti kabelových televizí (CATV) se zabýváme zejména montážemi a projektováním nových CATV rozvodů, rekonstrukcemi a rozšiřováním stávajících rozvodů. Díky vlastní kabelové televizi a námi realizovaným projektům provádí firma údržbu a pravidelný servis v několika kabelových sítích. Když UPC Česká republika a.s. zavedla svou novou službu UPC Direct, jako jedni z prvních jsme získali licenci na prodej a zejména instalaci těchto zařízení.