Společnost PREdistribuce, a. s., sděluje, že po opětovném vyhodnocení situace na svém licencovaném území v souvislosti s žádostí společnosti ČEPS, a. s. (o přechodném zastavení udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení fotovoltaických zdrojů) bude i nadále individuálně posuzovat žádosti o připojení v souladu s platnou legislativou a situací v distribuční soustavě.