Český telekomunikační úřad svým rozhodnutím ze dne 22.7.2010 odebral společnosti Czech Digital Group a.s. individuální oprávnění k využívání kmitočtového kanálu 46. Ke dni doručení tohoto rozhodnutí ČTÚ je společnost Czech Digital Group a.s. nucena na tomto kmitočtovém kanálu ukončit šíření digitálního televizního vysílání.
Z tohoto důvodu již nebude možné v Praze a okolí od 24:00 hodin dne 22.7.2010 sledovat vysílání televizních stanic TV Noe a Prima v HD rozlišení.
Skutečnost, že kmitočtový kanál 46 je součástí vysílací sítě 3, vyplývá z nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Rozhodnutí ČTÚ o odnětí příslušných individuálních oprávnění tak zásadně odporuje nejen zákonu, ale také uvedenému vládnímu nařízení.
Společnost Czech Digital Group a.s. se rozhodnutím ČTÚ cítí silně poškozena a podnikne proti němu veškeré potřebné právní kroky.