Vláda 20.10.2010 schválila opatření směřujících k regulaci dopadu růstu fotovoltaického sektoru na cenu elektrické energie. Hodlá zavést srážkovou daň na solární elektrárny ve výši 26 procent a z emisních povolenek budou firmy nově platit darovací daň.

Dle Česká fotovoltaická průmyslová asociace je tento panický krok je zbytečný. Vládu k němu dovedly zmanipulované a nadsazené odhady zvýšení ceny elektrické energie v příštím roce prezentované Energetickým regulačním úřadem. Přitom zásadní vstupy pro tyto výpočty ERÚ získává od distribučních společností, pro které jsou příspěvky příjmem. Lze zde tedy oprávněně hovořit o střetu zájmů. Česká fotovoltaická průmyslová asociace žádá prověření těchto dat opravdu nezávislým orgánem, například formou forenzního auditu.