Dne 12.11.2010 uspořádala Česká fotovoltaická průmyslová asociace již 5. ročník České fotovoltaické konference. Z konference vyplynulo, že asociace připravuje kroky, které povedou ke zrušení návrhu zákona o podporovaných zdrojích elektrické energie ústavním soudem. Tyto kroky bude iniciovat přes zákonodárce a ústavní stížnost investorů. Asociace poskytne podporu svým členům a zajistí argumentační bázi pro soudní vymáhání náhrady škody pro české subjekty a pro vymáhání ochrany investic před arbitrážním soudem pro zahraniční subjekty. Vybrané přednášky z akce si můžete stáhnout zde.