Dne 12.11.2010 uspořádala Česká fotovoltaická průmyslová asociace již 5. ročník České fotovoltaické konference. Z konference vyplynulo, že asociace připravuje kroky, které povedou ke zrušení návrhu zákona o podporovaných zdrojích elektrické energie ústavním soudem. Tyto kroky bude iniciovat přes zákonodárce a ústavní stížnost investorů. Asociace poskytne podporu svým členům a zajistí argumentační bázi pro soudní vymáhání náhrady škody pro české subjekty a pro vymáhání ochrany investic před arbitrážním soudem pro zahraniční subjekty. Vybrané přednášky z akce si můžete stáhnout zde.

Od 8. listopadu 2010 jsou známé výkupní ceny elektřiny vyrobené z obnovitelých zdrojů. Nechybí ani dlouho diskutovaná nová výkupní cena za elektřinu z fotovoltaiky.

Výkupní ceny pro rok 2011 byly stanoveny takto:

  • instalace s instalovaným výkonem do 30k Wp – 7,5Kč/kWh
  • instalace s instalovaným výkonem od 30 do 100kWp – 5,9Kč/kWh
  • instalace s instalovaným výkonem nad 100kWp – 5,5Kč/kWh

Zelené bonusy pro rok 2011 byly stanoveny takto:

  • instalace s instalovaným výkonem do 30k Wp – 6,5Kč/kWh
  • instalace s instalovaným výkonem od 30 do 100kWp – 4,9Kč/kWh
  • instalace s instalovaným výkonem nad 100kWp – 4,5Kč/kWh

Kompletní přehled výkupních cen za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů naleznete zde.

Vláda 20.10.2010 schválila opatření směřujících k regulaci dopadu růstu fotovoltaického sektoru na cenu elektrické energie. Hodlá zavést srážkovou daň na solární elektrárny ve výši 26 procent a z emisních povolenek budou firmy nově platit darovací daň.

Dle Česká fotovoltaická průmyslová asociace je tento panický krok je zbytečný. Vládu k němu dovedly zmanipulované a nadsazené odhady zvýšení ceny elektrické energie v příštím roce prezentované Energetickým regulačním úřadem. Přitom zásadní vstupy pro tyto výpočty ERÚ získává od distribučních společností, pro které jsou příspěvky příjmem. Lze zde tedy oprávněně hovořit o střetu zájmů. Česká fotovoltaická průmyslová asociace žádá prověření těchto dat opravdu nezávislým orgánem, například formou forenzního auditu.

Společnost PREdistribuce, a. s., sděluje, že po opětovném vyhodnocení situace na svém licencovaném území v souvislosti s žádostí společnosti ČEPS, a. s. (o přechodném zastavení udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení fotovoltaických zdrojů) bude i nadále individuálně posuzovat žádosti o připojení v souladu s platnou legislativou a situací v distribuční soustavě.

Přijďte nás navštívit na Mezinárodní veletrh Solar Praha, který proběhne současně s veletrhem Střechy Praha ve dnech 28. – 30.1. 2010 na výstavišti Praha Holešovice. Najdete nás na stánku firmy Apolo Solar.

-vlf-

Právě jsme spustili část webu, která se věnuje fotovoltaickým elektrárnám.