Nově Vám poskytujeme službu Internet i bezdrátově přes WiFi v pásmu 5GHz dle standardu 802.11a a 802.11n.

Služby poskytujeme na stejných rychlostech a cenách jako připojení pomocí našich kabelových sítí.

V současnosti máme nainstalovány vysílače zejména v Brandýse nad Labem pokrývající okolí našich kabelových sítí. Před vlastní instalací služby provádíme měření u zákazníka pro ověření dostupnosti služby a následnou bezproblémovou instalaci. Toto měření pro Vás provádíme zdarma.

Použitá technologie využívá nejmodernější technologii přenosu dat v pásmu 5GHz, tzv. MIMO (multiple input – multiple output), která umožňuje vysokou přenosovou kapacitu pro spokojenost našich klientů.

Narozdíl od našich kabelových sítí je zvýšena rychlost odesílání dat na 1/2 rychlosti přijímaných dat, např. u služby i16M je download 16MBit/s a upload 8MBit/s.

S ohledem na zvýšenou náročnost instalace u klientů a ceně klientského zařízení je po úspěšné instalaci při aktivaci služby účtován poplatek 3.900,- Kč vč. DPH (při závazku na 36 měsíců je poplatek snížen na 1.500,- Kč vč. DPH) pokrývající zejm:

  • veškerý technologický materiál (zařízení WiFi pro připojení k síti Internet pro připojení 1PC/notebooku)
  • standardní instalaci (15m kabelu, držák zařízení na stěnu/stožár/apod, instalaci kabeláže na příchytky a max. 5m lišt, drobný materiál, dopravu osob a materiálu a práci techniků max. 3 technikohodiny)

V rámci tohoto poplatku přechází do majetku klienta:

  • technologické zařízení výrobce Mikrotik
  • kompletní instalace

Jako doplňkovou službu Vám stejně jako u kabelového připojení nabízíme instalaci domácího WiFi routeru pro připojení více počítačů a dalších zařízení.